Authors-image

Shreya Pokharel

Writer

Shreya is a loquacious and super inquisitive business student working as the editor. She loves meeting people, traveling to places and is a voracious book reader.

Most Recent posts

img
भारत बाट आउने बिजुलीको मुल्य बढ्ने

भारतको सर्वाेच्च अदालतले पेटकोक बाट उत्पादित सबै बिजुलीहरु बन्द गर्न लगाएका छन् ! पेटकोक बाट बनेका बिजुलिहरु नेपालमा टनकपुर विन्दुबाट नेपाल आउने गरेको थियो ! जुन अहिले बन्द भएको छ ! भारतले येसरी पेटकोकबाट बिजुली उत्पदान गर्न नपाए पछी आफ्नो बिजुली उत्पादन गर्न सोचेको भन्दा धेरै लागत लाग्ने भएको छ

by Shreya Pokharel | Dec 21