Authors-image

R. sharma

Writer

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता र राजनीति शात्रमा स्नातकोत्तर गरेका शर्मा राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रका समाचार लेखनमा रुची राख्छन् ।

Most Recent posts