img
चीनी विश्वविद्यालय सहयोगमा नेपालमा एयरोनोटिक्स ईन्जिनियरिङ्

अब एयरोनोटिक्स इन्जिनियरिङमा इक्षुक विद्यार्थीहरूले नेपाल मै अध्ययन गर्न मिल्ने बेबस्ता मिलाईदै छ । चीनी विश्वविद्यालय सहयोगमा नेपालमा एयरोनोटिक्स ईन्जिनियरिङ् चाँडै सुरु गर्ने क्सिन्हन्युजको रेपोर्ट रहेको छ ।

by Anu Rana | Jan 20